Levý banner
Pravý banner
MENIU
0 0 Lei
Cumpărați de încă 150 Lei și primiți transport gratuit.
Meniu

Termeni și condiții

Despre cumpărături

Iosif

Termenii și condițiile prezente sunt valabile pentru toate contractele de vânzare-cumpărare încheiate între furnizor și client. Furnizorul își rezervă dreptul de a schimba termenii și condițiile.

TERMENELE ȘI CONDIȚII COMERCIALE
 
 
ale societății comerciale
Donoci s.r.o.
sediul social Pražská 2532/4
Blansko 678 01, Republica Cehă
cod unic de identificare: 47539569
pentru vânzarea de produse prin intermediul magazinului virtual aflat
la adresa de internet www.luminam.ro
 
 
  

   1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 
1.1. Prezentele Termene și condiții comerciale (denumite în continuare „Termene și condiții comerciale”) ale societății comerciale Donoci s.r.o., cu sediul social în Pražská 2532/4, Blansko 678 01, cod unic de identificare 47539569 (denumit în continuare „vânzătorul”) definește în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului și OUG nr. 34/2014 (denumite în continuare „Legislația incientă”) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante stabilite în legătură cu sau ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare (denumit în continuare „contract de vânzare-cumpărare”) care urmează a fi încheiat între vânzător și alte entități (denumite în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului virtual al vânzătorului. Magazinul virtual este operat de vânzător pe paginile web situate la adresa de internet www.luminam.ro (denumit în continuare „pagină web”) prin intermediul interfeței web (denumită în continuare „interfață web a magazinului virtual”).
 
1.2. Dispozițiile derogatorii de la Termenele și condițiile comerciale pot fi convenite în contractul de vânzare-cumpărare. Dispozițiile diferite din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate față de dispozițiile din Termenele și condițiile comerciale.
 
1.3. Dispozițiile din Termenele și condițiile comerciale sunt parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și Termenele și condițiile comerciale sunt redactate în limba română. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba cehă sau în limba română, după caz.
 
1.4. Termenele și condițiile comerciale pot fi modificate sau completate de către vânzător. Prin prezenta dispoziție nu sunt afectate drepturile și obligațiile care decurg din versiunea anterioară valabilă a Termenelor și condițiilor comerciale.
 
 

   2. CONTUL DE UTILIZATOR


  
2.1. La înregistrarea cumpărătorului pe pagina web, acesta își poate accesa interfața de utilizator. Din această interfață de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse (denumit în continuare „cont de utilizator”). De asemenea, cumpărătorul poate comanda produse fără înregistrarea unui cont, direct din interfața web a magazinului virtual.
 
2.2. Atunci când se înregistrează pe pagina web și comandă produse, cumpărătorul este obligat să furnizeze date corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze orice modificare a datelor introduse în contul de utilizator. Datele introduse de către cumpărător în contul de utilizator și în timpul comandării produselor sunt considerate de către vânzător ca fiind veridice.
 
2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la datele necesare pentru accesarea contului său de utilizator.
 
2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.
 
2.5. Vânzătorul poate șterge contul de utilizator, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator pentru mai mult de 30 de zile sau atunci când cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiului contractului de cumpărare (inclusiv Termenele și condițiile comerciale).
 
2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, îndeosebi în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor fizice și programelor informatice ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor fizice și a programelor informatice ale unor terți.


2.7. Cumpărătorul are dreptul de a scrie recenzii pentru produsele cumpărate de pe pagina web a vânzătorului în condițiile specificate la articolul 2.8., despre care este informat prin poștă electronică de către vânzător după achiziționarea produselor.


2.8. Cumpărătorul poate scrie recenzia prin intermediul contului său de utilizator, astfel cum este definit la articolul 2 din Termene și condiții, dacă are deja cont sau dacă l-a creat prin intermediul linkului din mesajul furnizat la articolul anterior, după ce și-a introdus numele, prenumele și adresa de poștă electronică. Vânzătorul informează cumpărătorul că datele cu caracter personal ale cumpărătorului introduse de către acesta la adăugarea unei recenzii sunt prelucrate de către vânzător în vederea îndeplinirii obligației legale a vânzătorului de a se asigura că recenziile publicate provin de la consumatori care au cumpărat sau utilizat efectiv produsul respectiv, în măsura în care recenzia este publicată pe pagina web a vânzătorului. Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului încetarea prelucrării datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în acest scop, iar vânzătorul se va conforma fără întârziere unor astfel de solicitări, însă, în acest caz, vânzătorul va elimina recenzia adăugată de cumpărător pe respectiva pagină. Cumpărătorul ia cunoștință de acest aspect.


2.9. Vânzătorul are dreptul de a șterge recenziile care nu au legătură cu produsele achiziționate de cumpărător de la vânzător. Vânzătorul își rezervă dreptul de a șterge recenziile care nu evaluează produsul în sine sau recenziile care conțin expresii vulgare, conținut ofensator și rasist, opinii politice, linkuri către alte pagini web sau care încalcă bunele moravuri.

 

   3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Toate prezentările de produse plasate în interfața web a magazinului virtual au caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare pentru aceste produse. Dispozițiile legislației aplicabile nu se aplică.
 
3.2. Interfața web a magazinului virtual conține informații despre produse, inclusiv prețurile produselor individuale și costul returnării produselor dacă acestea, în temeiul naturii lor, nu pot fi returnate în mod obișnuit prin curier. Prețurile produselor includ TVA și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân în vigoare atât timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului virtual. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.
 
3.3. Interfața web a magazinului virtual conține, de asemenea, informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor. Informațiile despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor listate în interfața web a magazinului virtual se aplică numai în cazurile în care bunurile sunt livrate pe teritoriul României.
 
3.4. Pentru a comanda produsele, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului virtual. Formularul de comandă conține îndeosebi informații despre:
 • produsele comandate (cumpărătorul adaugă produsele de comandat în coșul virtual de cumpărături la interfața web a magazinului virtual),
 • modalitatea de plată a prețului de achiziție a produselor, informații despre metoda de livrare solicitată a produselor comandate și
 • informații despre costul aferent livrării produselor (denumite în continuare „comandă”).

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorul are dreptul de a verifica și de a modifica datele introduse în comandă de către cumpărător în ceea ce privește posibilitatea ca acesta să descopere și să corecteze erorile, care au apărut la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul transmite comanda vânzătorului dând clic pe butonul „Finalizare comandă”. Datele înscrise în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul, imediat după primirea comenzii, confirmă această primire cumpărătorului prin poștă electronică, la adresa aferentă a cumpărătorului din contul de utilizator sau introdusă în comandă (denumită în continuare „adresa electronică a cumpărătorului”).
 
3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de produse, prețul de achiziție, costurile estimate de transport), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).
 
3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător ia naștere în momentul livrării produselor comandate la adresa specificată de cumpărător în comandă.
 
3.8. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloacele de comunicare la distanță pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță legate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt acoperite de cumpărător, iar aceste costuri nu diferă de tariful de bază.
 
 

   4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Prețul produselor oferite prin intermediul paginii web a vânzătorului conține inclusiv taxa pe valoare adăugată și toate taxele aferente.

4.2. Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora, conform contractului de vânzare-cumpărare, pot fi achitate vânzătorului de către cumpărător prin următoarele modalități:
 
 • în numerar prin ramburs la locul stabilit de cumpărător în comandă;
 • prin transfer bancar la contul bancar al vânzătorului cu IBAN: RO23 PIRB 3700 7773 1900 1000, SWIFT: PIRBROBU deschis la First Bank România (denumit în continuare „contul vânzătorului”);
 • prin intermediul sistemului de plăți GP WebPay;
 • prin card bancar.
 
4.3. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească vânzătorului costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor în cuantumul cuvenit. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea produselor.
 
4.4. Vânzătorul nu percepe de la cumpărător niciun avans sau o altă formă asemănătoare de plată. Acest fapt nu afectează dispozițiile din articolul 4.6 din Termenele și condițiile comerciale privind obligația de achitare a prețului de achiziție în avans.
 
4.5. În cazul plății în numerar sau în sistem ramburs, prețul de achiziție este perceput în momentul primirii produselor. În cazul plăților electronice, prețul de achiziție este scadent în termen de 7 zile de la plasarea comenzii.
 
4.6. În cazul plăților electronice, cumpărătorul este obligat să precizeze simbolul variabil pe care l-a primit în timpul plasării comenzii. În cazul acestor plăți, obligația cumpărătorului, și anume de a achita prețul de achiziție, este îndeplinită în momentul virării sumei respective în contul vânzătorului.
 
4.7. Vânzătorul are dreptul, îndeosebi în situația în care cumpărătorul nu furnizează o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să solicite achitarea întregului preț de achiziție înainte de a trimite produsele cumpărătorului. Dispozițiile legislației aplicabile nu se aplică.
 
4.8. Eventualele reduceri la prețul produselor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.
 
4.9. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului un document fiscal, anume factura, privind plățile efectuate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitor de TVA. Documentul fiscal (factura) este emis de vânzător cumpărătorului după expedierea produselor comandate și este trimis în format electronic la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.
 
4.10. Este posibil să se solicite o modificare a facturii, cu excepția cazului în care este vorba de o modificare ca urmare a unei schimbări în livrarea produselor sau de o corectare a unei inexactități evidente a facturii inițiale (de exemplu, o greșeală de redactare, o cantitate incorectă de produse facturate etc.), numai în a treia zi a lunii următoare datei facturii emise. Ulterior, modificarea nu mai este posibilă.
 
4.11. În conformitate cu articolul 67 din Legea nr. 296 din 28 iunie 2004, vânzătorul este obligat să elibereze un document fiscal cumpărătorului.
 
 

  5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că, în conformitate cu dispozițiile articolului 16 din OUG nr. 34/2014, nu este posibilă retragerea din contractul de vânzare-cumpărare pentru livrarea de produse care au fost modificate conform cerințelor cumpărătorului sau pentru persoana din contractul de livrare de produse perisabile și, de asemenea, de produse care au fost amestecate irevocabil cu alte produse la livrare, dintr-un contract de livrare de produse într-un ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a desigilat și care nu pot fi returnate din motive de igienă și dintr-un contract de vânzare-cumpărare pentru livrarea de înregistrări audio sau video sau de programe de calculator, dacă ambalajul original al acestora a fost deteriorat. Vânzătorul subliniază că echipamentele de protecție respiratorie din clasa de protecție FFP2/măștile pe care consumatorul le-a scos din ambalaj sunt produse care nu pot fi returnate din motive de igienă.
 
5.2. În cazul în care nu se aplică situația menționată la articolul 5.1 din Termenele și condițiile comerciale sau în orice altă situație în care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi anulat, cumpărătorul, în conformitate cu dispozițiile articolelor 9 și 10 din OUG nr. 34/2014, are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea produselor. În cazul în care mai multe produse fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare sau obiectul contractului reprezintă livrarea mai multor articole, acest termen începe să curgă de la data primirii ultimei livrări de produse. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Pentru a se retrage din contract, cumpărătorul poate utiliza formularul electronic pus la dispoziție de vânzător. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa sediului social al vânzătorului sau prin intermediul unui formular de reclamații.
 
5.3. Pe lângă dreptul legal de retragere din contract menționat anterior, vânzătorul acordă cumpărătorului care se află în poziția de consumator dreptul de a se retrage din contract în termen de 60 de zile de la primirea produselor, fără a oferi un motiv, cu condiția ca acest cumpărător să returneze vânzătorului produsele ambalate cu grijă în ambalajul original cu toate accesoriile și toate componentele ambalajului și cu condiția ca produsele să nu fi fost utilizate dincolo de limitele din punct de vedere al naturii, caracteristicilor și funcționalității acestor produse și să nu reprezinte produse personalizate după cerințele individuale ale cumpărătorului sau produse adaptate în mod evident la cerințele individuale ale cumpărătorului.


5.4. În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare, contractul este anulat de la bun început. Produsele trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile din momentul primirii acestora. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate cu returnarea produselor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin canalele poștale normale din cauza naturii acestora. Vânzătorul NU ACCEPTĂ bunurile returnate la adresa sa prin RAMBURS LA LIVRARE. Acest colet nu va fi primit și va fi returnat expeditorului.


5.5. În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 5.2 din Termenele și condițiile comerciale, vânzătorul va restitui, în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare de către cumpărător, sumele de bani primite de la cumpărător prin aceeași modalitate prin care le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul să restituite suma plătită de cumpărător odată cu returnarea produselor de către cumpărător sau prin altă modalitate, în cazul în care cumpărătorul va fi de acord și nu îi vor fi imputate alte cheltuieli. În situația în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituite cumpărătorului suma plătită înainte ca acesta să returneze produsele sau să demonstreze că au fost expediate. În cazul în care prețul bunurilor a fost achitat de cumpărător prin intermediul unui cupon cadou, vânzătorul va restitui cuponul cadou. Dacă prețul a fost achitat parțial cu un cupon cadou, vânzătorul va restitui suma parțial, sub forma unui cupon cadou, în raport cu prețul achitat.
 
5.6. Vânzătorul are dreptul să rețină unilateral din suma ce trebuie restituită cumpărătorului pentru achitarea pagubelor cauzate produselor de către cumpărător.
 
5.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în următoarele cazuri:
(a) În cazul unei încercări ilicite a cumpărătorului de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare și a imposibilității consecutive de a-l contacta în ceea ce privește măsurile ulterioare;
b) În cazul unei reclamări a produselor de către cumpărător, atunci când această reclamație va fi evaluată ca fiind nefondată și imposibilitatea consecventă de a-l contacta pe cumpărător în ceea ce privește măsurile ulterioare;
c) În cazul unei reclamări a produselor de către cumpărător, atunci când această reclamație va fi evaluată ca fiind nefondată și cumpărătorul notifică expres vânzătorului că acesta (cumpărătorul) nu mai este interesat de produse;
d) În cazul unei reclamări a produselor de către cumpărător, atunci când produsele vor fi trimise înapoi de către vânzător la adresa cumpărătorului, care refuză primirea produselor, iar acestea sunt returnate vânzătorului; 
e) În toate celelalte cazuri, când produsele vor fi trimise de cumpărător la adresa vânzătorului fără nicio informație și imposibilitatea ulterioară de a contacta cumpărătorul.
 
Vânzătorul își rezervă, de asemenea, dreptul de a anula comanda cumpărătorului până la preluarea produselor de către cumpărător. În astfel de cazuri, vânzătorul va returna cumpărătorului toate sumele de bani primite de la cumpărător în legătură cu comanda, fără întârzieri nejustificate, prin transfer electronic într-un cont bancar specificat de către cumpărător.
 
5.8. Dacă, împreună cu produsele cumpărate, cumpărătorului îi este oferit un cadou, se încheie un contract special între vânzător și cumpărător pentru acest cadou prin care se stipulează faptul că, în situația în care se ajunge la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, încetează și valabilitatea acestui contract special, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului și cadoul oferit împreună cu produsele. În cazul în care cumpărătorul nu returnează cadoul împreună cu produsele, vânzătorul are dreptul de a reduce prețul de achiziție restituit din valoarea cadoului nereturnat.

5.9. Becurile (sursele de lumină) furnizate sub formă de cadou sau complet gratuit împreună cu corpurile de iluminat cumpărate sunt articole promoționale și nu sunt acoperite de garanție.
 
5.10. Cumpărătorul persoană fizică (consumatorul) are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare. În situația în care cumpărătorul este persoană juridică (profesionist) și a introdus un cod unic de înregistrare (CUI) sau un cod TVA în comandă, acesta nu mai este considerat consumator. Din acest motiv, conform articolului 3 din OUG nr. 34/2014, cumpărătorul persoană juridică nu beneficiază de dreptul de a returna produsele în decurs de 14 zile de la livrarea acestora.
 

   6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR


6.1. În cazul în care metoda de expediere este convenită pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de expediere.
 
6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat, conform contractului de vânzare-cumpărare, să livreze produsele la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să accepte produsele la livrare.
 
6.3. În cazul în care produsele trebuie livrate în mod repetat sau în orice alt mod decât cel indicat în comandă din motive imputabile cumpărătorului, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a produselor, respectiv să plătească costurile asociate cu o altă metodă de expediere.
 
6.4. La primirea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului produselor și, în caz de defecte, să notifice imediat transportatorul (în termen de cel mult 2 zile lucrătoare). Cumpărătorul este obligat să demonstreze acest lucru prin fotodocumentarea pagubelor, în cazul livrării de produse deteriorate în timpul transportului. Dacă ambalajul dovedește accesul neautorizat la colet, cumpărătorul nu este obligat să preia acest colet de la transportator. De asemenea, cumpărătorul este obligat să verifice dacă a primit cantitatea solicitată de produse în momentul preluării acestora de la transportator. În cazul în care apar diferențe, este necesar să ne contactați cât mai curând posibil (în termen de cel mult 2 zile lucrătoare), astfel încât să putem începe să soluționăm situația și să gestionăm orice discrepanță.
 

6.5. După trimiterea comenzii, clientul primește un link pentru a urmări expedierea. În cazul în care expedierea pare să fie livrată conform urmăririi, dar destinatarul nu a primit expedierea, destinatarul este obligat să notifice expeditorul în cel mai scurt timp posibil, nu mai târziu de 5 zile de la data de livrare specificată în urmărirea transportatorului.


6.6. Alte drepturi și obligații ale părților asociate cu transportul produselor pot fi modificate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă aceste condiții sunt emise de vânzător.
 

   7. DREPTURI ÎN MATERIE DE EXECUTARE DEFECTUOASĂ


7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executări defectuoase sunt reglementate de legislația aferentă (în special dispozițiile din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, cu modificările și completările ulterioare).
 
7.2. Vânzătorul garantează cumpărătorului că produsele nu prezintă defecte la recepție. Vânzătorul garantează cumpărătorului îndeosebi că la momentul preluării produselor de către cumpărător: 
 • produsele au proprietățile asupra cărora părțile au convenit, iar dacă acordul lipsește, produsele au proprietățile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care cumpărătorul s-a așteptat în raport cu natura produselor și cu publicitatea întreprinsă de aceștia (vânzătorul, producătorul),
 • produsele sunt adecvate pentru scopul declarat de vânzător sau pentru care produsele de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit,
 • produsele corespund calității sau structurii din mostra sau modelul convenit, dacă calitatea sau structura a fost determinată în conformitate cu mostra sau modelul convenit,
 • produsele prezintă cantitatea, valoarea sau greutatea corespunzătoare și
 • produsele sunt conforme cu reglementările legale.
 
7.3. Produsele destinate consumatorilor fac obiectul unei perioade de garanție de 2 până la 5 ani (24 până la 60 de luni). Pentru fiecare produs în parte, perioada de garanție specifică este întotdeauna menționată în detaliile produsului. În cazul unei persoane juridice, perioada de garanție este de 12 luni pentru toate produsele.

7.4. Dispozițiile prevăzute la articolul 7.2 din Termenele și condițiile comerciale nu se aplică pentru produsele vândute la un preț mai mic pentru defectul pentru care a fost stabilit prețul mai mic, pentru uzura produsului apărută prin folosirea obișnuită a acestuia, pentru produsele folosite cu defect sau uzură deja existentă în momentul preluării de către cumpărător sau dacă acestea apar ca urmare a naturii produsului.
 
7.5. Dacă defectul apare în termen de șase luni de la preluare, se consideră că produsul a fost defect din momentul preluării.
 
7.6. Cumpărătorul își va exercita dreptul în cazul prestației defectuoase, iar în cazul în care este necesar să returneze produsul vânzătorului, cumpărătorul va returna coletul la adresa specificată de vânzător.
 
7.7. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin politica de returnare a vânzătorului disponibilă la adresa sa de internet.

7.8. În cazul unei restituiri a costurilor de transport în cadrul cererii de reclamare a produselor de către cumpărător, cumpărătorul are dreptul de a obține o restituire a costurilor de transport numai în cea mai mică sumă oferită.
 
7.9. Prin prezenta, vânzătorul informează cumpărătorul că produsele care conțin adezivi chimici sau alți compuși pot prezenta un miros după despachetare. Produsele nu sunt dăunătoare din punct de vedere chimic sau fizic, iar mirosul dispare după o perioadă scurtă. Prin urmare, astfel de produse nu pot fi considerate ca fiind defecte.
 
7.10. Vânzătorul avertizează cumpărătorul că culorile reale ale produselor pot diferi ușor de culorile din fotografii, în funcție de setările și tipul monitorului/telefonului. Culorile reale ale produselor sunt menționate în descrierea acestor produse.
 

   8. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII SUPLIMENTARE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor în momentul achitării prețului integral de achiziție al produselor și după preluarea acestora.
 
8.2. În relația cu cumpărătorul, vânzătorul nu are obligații față de acesta care să decurgă dintr-un cod de conduită.
 

8.3. Reclamațiile consumatorilor sunt gestionate de vânzător prin intermediul formularului de reclamații. Vânzătorul trimite cumpărătorului, prin poștă electronică, informațiile privind soluționarea reclamației.
 
8.4. În situația în care cumpărătorul este consumator (persoană fizică) în conformitate cu legislația aplicabilă și între societatea Donoci s.r.o. și cumpărător apare un litigiu de consum care nu poate fi soluționat de comun acord, cumpărătorul recunoaște că are dreptul de a depune o propunere de soluționare extrajudiciară a litigiului respectiv. Responsabil pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de vânzare-cumpărare este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București, pagină de internet: https://anpc.ro. Platforma de soluționare online a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător care decurg dintr-un contract de vânzare-cumpărare.
 
8.5. Centrul European al Consumatorilor din România, cu sediul social în Bulevardul Aviatorilor, nr. 72, București, cod poștal 011865, pagină de internet: https://eccromania.ro este punctul de contact în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).
 
8.6. Vânzătorul are dreptul de a vinde produsele în baza unei autorizații de funcționare. Controlul comercial este efectuat, în cadrul domeniului său de activitate, de către autoritatea competentă. Supravegherea datelor cu caracter personal este efecutată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului efectuază, într-o anumită măsură, supravegherea respectării legilor privind drepturile consumatorilor, astfel cum au fost modificate.
 
8.7. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul de modificare a circumstanțelor în sensul dispozițiilor legislației aplicabile.
 
8.8. Protecția datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu legislația aplicabilă, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și în conformitate cu politica de confidențialitate disponibilă pe paginile acestui magazin virtual.
 
 

  9. LIVRAREA

9.1. Toate documentele pot fi livrate cumpărătorului pe adresa de poștă electronică a acestuia.
 
 

   10. DISPOZIȚII FINALE


10.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare cuprinde elemente internaționale (străine), atunci părțile convin ca relația să fie reglementată de legislația cehă. Prin această dispoziție nu sunt afectate drepturile consumatorilor care decurg din legislația generală cu caracter obligatoriu.
 
10.2. În cazul în care oricare dispoziție din Termenele și condițiile comerciale este nulă sau lipsită de efect sau dacă aceasta devine nulă sau lipsită de efect, în locul dispoziției nule intră în vigoare o dispoziție al cărei sens este cel mai apropiat de cel al dispoziției nule. Nulitatea sau lipsa de efect a unei dispoziții nu aduce atingere validității și efectului celorlalte dispoziții.
 
10.3. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv Termenele și condițiile comerciale, este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.
 
10.4. Termenele și condițiile includ, de asemenea, un formular electronic pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare.
 
10.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de corespondență: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, telefon + 353 (818) 882167.
 

În Blansko, la data de 12 noiembrie 2023

Autor článku:

Iosif
Iosif Specialist relații clienți

Iosif nu este doar un specialist în relații clienți, ci și un entuziast al iluminatului modern cu LED. În articolele sale vă va prezenta metode de economisire a energiei electrice sau vă va oferi sfaturi despre cum să vă iluminați perfect casa și grădina

Aveți întrebări?

Iosif

Sunt aici să vă ajut să faceți alegerea perfectă.

0369 630 007(Lu-Vi 08:00-17:30)

Întrebați
 
                      

Copyright © 1994–2024 Donoci s.r.o. Toate drepturile rezervate. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal. i